3-10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)

 

ลำดับ
รหัส
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
ข้อมูล
1
120161
แม่น้ำปิง (P.7A)
ในเมือง
เมือง
กำแพงเพชร
2
160221
แม่น้ำยม (Y.26)
บ้านแม่พุ
เถิน
ลำปาง
3
360711
แม่น้ำป่าสัก (S.33)
บ้านท่าไฮหยอง
หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
4
360790
แม่น้ำป่าสัก (S.42)
บ้านบ่อวัง
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
5
380111
แม่น้ำน่าน (N.8)
บางมูลนาก
บางมูลนาก
พิจิตร
6
390161
แม่น้ำน่าน (N.40)
บ้านหนองบอน
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
7
390220
แม่น้ำน่าน
ศูนย์อุทกวิทยา
เมือง
พิษณุโลก
8
590121
แม่น้ำยม (Y.6)
บ้านแก่งหลวง
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
9
630181
ห้วยแม่ละเมา (SW.6)
บ้านแม่ละเมา
แม่สอด
ตาก
10
700151
แม่น้ำน่าน (N.12A)
บ้านหาดไผ่
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
11
700221
แม่น้ำน่าน (N.60)
บ้านเด่นสำโรง
ตรอน
อุตรดิตถ์